Laboratorie

Vores laboratorie

Emballage er i dag underlagt strenge krav fra både producenter, distributører og forbrugere.

Sikkerhed for kvalitet og problemfri anvendelse i de forskellige led er et afgørende konkurrenceparameter.

 

Test og kontrol

Polyprint har eget laboratorie, der sikrer, at den enkelte emballage overholder de gældende love, regler og direktiver.

Folierne undersøges bl.a. med spectrophotometer og der testes for:

  • Restsolventer
  • Iltbarriere
  • COF (friktion)
  • Svejsestyrke / Peel-egenskaber
  • Bond strength
  • Punkteringsstyrke
  • Primære aromatiske aminer

 

Fødevaresikkerhed

For at overholde de gældende krav til øget fødevaresikkerhed kontrollerer og tester vort laboratorie løbende de producerede emballager.

Der bliver også foretaget eksterne analyser på akkrediterede laboratorier for blandt andet totalmigration og specifik migration.