Milieu

Het milieubeleid van Polyprint

Bij Polyprint besteden we veel aandacht aan het verminderen van onze impact op het milieu. We werken daar zowel in onze productie- als onze kantooromgeving aan. Bij Polyprint A/S hebben we een groene mentaliteit, die we krijgen dankzij de betrokkenheid van onze medewerkers en een goede dialoog tussen medewerkers en management.

Als onze medewerkers met goede ideeën en initiatieven komen, werken we samen met hen aan de uitwerking ervan.

Bij Polyprint A/S werken we voortdurend actief en systematisch aan het minimaliseren van de belasting van het externe milieu, voor zover dat financieel en technisch mogelijk is.

Zie ons milieubeleid hieronder.

Milieubeleid

pdf