CSR

Polyprints CSR politik

Hos Polyprint sætter vi den enkelte medarbejder i centrum i vores konstante stræben efter en arbejdsplads, hvor alle trives socialt og kan udnytte sit fulde potentiale.

Vi respekterer vore medarbejdere, uanset deres køn, religiøse overbevisning og lignende.

En meget flad organisation fremmer et tæt samarbejde på tværs af afdelinger og medarbejdere.

 

Trivsel

Hos Polyprint ønsker vi et sikkert og positivt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk, hvor innovation og personlig udvikling kan blomstre frit.

Dette understøttes igennem vores samarbejdsudvalg med deltagelse fra ledelse, administration og produktion.

Der er høj fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel. Vores mål er derfor, at alle medarbejdere kan gå på arbejde HVER dag, uden der sker arbejdsulykker.

 

Kompetencer

Polyprints fortsatte succes afhænger af at have dygtige og engagerede medarbejdere.

Gennem intern og ekstern uddannelse tilstræber virksomheden, at alle medarbejdere besidder de kompetencer, som er nødvendige for at udføre det angivne arbejde.

Der tages et stort ansvar for at understøtte en fortsat udvikling af alle vores medarbejdere såvel personligt som professionelt.

 

Fællesskab

Polyprint understøtter aktivt en lang række sociale tiltag blandt medarbejderne – såvel i som uden for arbejdstiden – med det mål at styrke det sociale sammenhold og trivsel.

Det er ligeledes et mål at spille en aktiv rolle i lokalsamfundet ved at støtte lokale forretningsdrivende samt foreninger.

 

CSR POLITIK

pdf