DIN SAMARBEJDSPARTNER INDEN FOR FLEKSIBEL EMBALLAGE MOD EN MERE BÆREDYGTIG FREMTID

PLASTIKEMBALLAGE HAR MANGE FORDELE, NÅR DEN HÅNDTERES RIGTIGT. DET ER EN KOSTEFFEKTIV, LETVÆGTS EMBALLAGEFORM, SOM BESKYTTER OG FORLÆNGER HOLDBARHEDEN PÅ FØDEVARER. HVER DAG SAMARBEJDER VI MED VORES KUNDER OM AT UDVIKLE OG OPTIMERE DERES EMBALLAGER FOR AT MINIMERE MADSPILD OG REDUCERE CO2 BELASTNINGEN.

VI KALDER DET R3 PRINCIPPET: REDUCE, RECYCLE, RENEW.

DOWNSIZING

OPTIMERING AF EMBALLAGEFORMATET OG DERMED MULIGHED FOR REDUCERING AF STØRRELSEN UDEN AT ÆNDRE INDHOLDSMÆNGDEN

DOWNGAUGING

REDUCERING AF FOLIETYKKELSEN VED AT VÆLGE EGNEDE FOLIEKVALITETER OG STADIG OPNÅ DE SAMME EGENSKABER MED MINDRE MATERIALE

MINIMERING AF MADSPILD

DEN MILJØMÆSSIGE INDFLYDELSE FRA MADSPILD SVARER NÆSTEN TIL USA’S ÅRLIGE CO2 UDLEDNING

CIRKULÆR ØKONOMI

VI TROR PÅ, AT PLASTIKEMBALLAGE ER EN DEL AF LØSNINGEN PÅ DE STIGENDE UDFORDRINGER OMKRING VORES RESSOURCER, OG ET AF VORES NATURLIGE FOKUSOMRÅDER ER GENANVENDELIGHED OG FORNYBARE MATERIALER SOM EN DEL AF DEN FREMTIDIGE, CIRKULÆRE ØKONOMI

METALFRI LØSNINGER

VED BRUG AF INNOVATIVE FOLIER GØR VI DET MULIGT AT UNDGÅ METAL-LAG, MEN MED OPNÅELSE AF TILSVARENDE HØJBARRIERE- OG ANTISTAT-EGENSKABER

EU´s EMBALLAGESTRATEGI

PROMOVERING AF CIRKULÆR ØKONOMI VED AT ØGE GENANVENDELSE OG STYRKE INDUSTRIER, SOM BRUGER GENANVENDELIG TEKNOLOGI.

VI FORPLIGTER OS TIL EU DIREKTIVET FOR EMBALLAGEAFFALD, SOM ERKLÆRER, AT 50% AF AL PLASTIKEMBALLAGE SKAL GENANVENDES I 2030

BIO-BASERET EMBALLAGE

VED AT ARBEJDE MED BIO-BASEREDE EMBALLAGELØSNINGER, SOM KOMMER FRA NATURLIGE RESSOURCER SÅ SOM CELLULOSE OG SUKKERRØR, HAR DU MULIGHED FOR AT REDUCERE BRUGEN AF FOSSILE BRÆNDSTOFFER

FOSSIL-FRI

FOSSILER ER EN BEGRÆNSET RESSOURCE I VERDENEN OG ER OGSÅ EN VÆSENTLIG FAKTOR TIL FORURENING OG CO2 UDLEDNING

CO2 REDUKTION

UDLEDNINGEN AF CO2 ER IDENTIFICERET SOM DEN PRIMÆRE ÅRSAG TIL KLIMAFORANDRINGERNE OG DE REGISTREREDE TEMPERATURSTIGNINGER.