DIN SAMARBEJDSPARTNER INDEN FOR FLEKSIBEL EMBALLAGE MOD EN MERE BÆREDYGTIG FREMTID

CIRKULÆR ØKONOMI

PLASTIK SOM MATERIALE HAR MANGE FORDELE SAMMENLIGNET MED ANDRE MATERIALETYPER, SOM HAR EN STØRRE MILJØBELASTNING I FORHOLD TIL EKSEMPELVIS ENERGIFORBRUG. DERUDOVER GØR MATERIALEEGENSKABERNE, AT PLASTIK ER LET, BILLIGT OG FORHOLDSVIS ENKELT AT GENBRUGE. DERMED BLIVER DET EN ESSENTIEL BIDRAGSFAKTOR TIL AT LØSE VORES UDFORDRINGER OMKRING VORES NATURLIGE RESSOURCER.

PLASTIK ER EN CENTRAL DEL AF LØSNINGEN FOR FØDEVAREINDUSTRIEN, LIGE SOM EMBALLAGE ER EN NØGLEFAKTOR TIL AT MINIMERE MADSPILD. DER ER DOG STADIG MANGE GODE GRUNDE TIL AT ÆNDRE VORES MÅDE AT PRODUCERE OG FORBRUGE PLASTIKEMBALLAGE PÅ I DAG. VÆRKTØJET TIL LØSNINGEN KAN FINDES I CIRKULÆR
ØKONOMI, HVOR VI PRODUCERER EMBALLAGE TIL GENBRUG OG GENANVENDELSE.

SOM MEDLEM AF PLASTINDUSTRIEN I DANMARK ER VI DERFOR EN DEL AF INITIATIVET FOR FORUM FOR CIRKULÆR PLASTIKEMBALLAGE. FORUMMET HAR ARBEJDET MED DEN CIRKULÆRE TANKEGANG I OVER ET ÅR FOR AT SKABE MORGENDAGENS LØSNINGER PÅ BÆREDYGTIG PLASTIKEMBALLAGE VED AT SAMLE INTERESSENTER FRA HELE VÆRDIKÆDEN FOR AT SÆTTE GANG I DE NØDVENDIGE TILTAG I FÆLLESSKAB. VI ARBEJDER PROAKTIVT, OG VI REALISERER ALLEREDE KONKRETE MÅL I OMSTILLINGEN TIL CIRKULÆR PLASTIKEMBALLAGE.

METALFRI LØSNINGER

FOR AT OPNÅ ET MERE BÆREDYGTIGT IMAGE HAR VI UDVIKLET METALFRI FOLIELØSNINGER SOM ALTERNATIV TIL DE KONVENTIONELLE ALUMINIUM- OG METAL- BASEREDE FOLIEKOMBINATIONER. DE NYE LØSNINGER TILBYDER STADIG DE SAMME HØJBARRIERE- OG ANTISTAT- EGENSKABER.

I TÆT DIALOG MED VORES KUNDER KAN VI SKRÆDDERSY DE OPTIMALE FOLIEKVALITETER MED TILSVARENDE KØRSELSEGENSKABER PÅ PAKKEMASKINEN.

EU´s EMBALLAGESTRATEGI

VORES SUSTAINABILITY MANAGER ER MEDLEM AF DET DANSKE FORUM FOR CIRKULÆR PLASTIKEMBALLAGE, SOM BLANDT ANDET HAR PRÆSENTERET EN DESIGN MANUAL PÅ RADIKALE EMBALLAGEÆNDRINGER MED FOKUS PÅ GENBRUG OG GENANVENDELSE. ET ANDET EKSEMPEL ER ET CASESTUDIE PÅ, HVORDAN FORBRUGERAFFALD KAN BRUGES TIL NYE EMBALLAGER, OG ANBEFALINGER TIL STANDARDISERING AF AFFALDSHÅNDTERING I DANMARK.

MENS VI TIL STADIGHED ARBEJDER I FORRESTE LINJE MED NYUDVIKLINGER, ARBEJDER VI PÅ DAGLIG BASIS SAMMEN MED VORES KUNDER OMKRING IMPLEMENTERING AF MERE BÆREDYGTIGE LØSNINGER SÅ SOM METALFRI LAMINATER OG BIO-BASEREDE FOLIELAG FOR AT TILPASSE EMBALLAGEDIREKTIVER I DANMARK OG EU.