DIN SAMARBEJDSPARTNER INDEN FOR FLEKSIBEL EMBALLAGE MOD EN MERE BÆREDYGTIG FREMTID

DOWNSIZING

EN ENKEL MÅDE AT OPNÅ EN MERE BÆREDYGTIG EMBALLAGE ER AT OPTIMERE STØRRELSEN OG DERMED UNDGÅ FOR MEGET EKSTRA TOMRUM I EMBALLAGEN. DU VIL KUNNE REDUCERE CO2 UDLEDNINGEN VED AT BRUGE MINDRE FOLIEMATERIALE OG VED AT REDUCERE TRANSPORTOMFANGET, DA EMBALLAGEN BLIVER LETTERE OG MINDRE.

EN ANDEN MÅDE AT BEGRÆNSE CO2 UDLEDNINGEN OG SPARE EMBALLAGEMATERIALE ER VED AT UNDGÅ DOBBELT-EMBALLERING ELLER VED AT ÆNDRE EMBALLAGEFORM, FOR EKSEMPEL FRA FLASKER TIL FLEKSIBEL FOLIE.

DOWNGAUGING

I FORBINDELSE MED DOWNGAUGING ER DET VIGTIGT AT FOKUSERE PÅ AT OPNÅ TILSVARENDE KØRSELSEGENSKABER PÅ DIN MASKINE SAMT IDENTISKE BARRIEREEGENSKABER FOR AT UNDGÅ MADSPILD. DER ER FLERE MÅDER AT DOWNGAUGE DIN EMBALLAGE PÅ – ÆNDRING AF MATERIALEKONSTRUKTIONEN, REDUCERING AF TYKKELSEN PÅ FOLIELAGENE ELLER UDVIKLING AF ALTERNATIVE FOLIEKOMBINATIONER.

POLYPRINT ER KLAR TIL AT RÅDGIVE OM DE FORSKELLIGE MULIGHEDER FOR AT KUNNE BIBEHOLDE DE SAMME EGENSKABER MED MINDRE MATERIALE.

MINIMIZING FOOD WASTE

MADSPILD ER EN AF VERDENS 3 STØRSTE CO2 SYNDERE, HVORIMOD STUDIER FAKTISK HAR VIST, AT MAN KAN SPARE CO2 VED AT ERSTATTE ANDRE EMBALLAGEFORMER MED PLASTIKEMBALLAGE.

DERFOR GIVER DET MENING AT FOKUSERE PÅ MINIMERING AF MADSPILD. VED AT EMBALLERE MADVARER I FLEKSIBEL EMBALLAGE MED DE KORREKTE BARRIEREEGENSKABER, KAN VI REDUCERE OG MÅSKE ENDDA HELT UNDGÅ MADSPILD.

1,3 MILLIARDER TONS MADVARER BLIVER SMIDT VÆK PÅ GRUND AF MANGLENDE EMBALLAGE. ET EKSEMPEL ER, AT MAN KAN REDUCERE MADSPILD AF BANANER FRA 20% TIL 1% VED AT EMBALLERE DEM I EN TYND PLASTIKFOLIE. DEN MÆNGDE OLIE, SOM SKAL BRUGES FOR AT PRODUCERE PLASTIKEMBALLAGEN, ER BETYDELIG LAVERE END OLIEFORBRUGET I FORBINDELSE MED DEN EKSTRA TRANSPORT OVER ATLANTEN. SÅ FRA ET MILJØMÆSSIGT SYNSPUNKT, ER EMBALLAGE EN BÆREDYGTIG LØSNING.

HOS POLYPRINT ARBEJDER VI KONSTANT PÅ AT UDVIKLE DE MEST OPTIMALE EMBALLAGER SAMMEN MED VORES KUNDER, SÅ SLUTPRODUKTET BLIVER HOLDT FRISKT OG APPETITLIGT FRA PRODUCENT TIL SLUTFORBRUGER.