DIN SAMARBEJDSPARTNER INDEN FOR FLEKSIBEL EMBALLAGE MOD EN MERE BÆREDYGTIG FREMTID

BIO-BASERET EMBALLAGE

BIO-BASERET EMBALLAGE HAR VÆRET PÅ MARKEDET I MANGE ÅR, MEN I DET SENERE ÅR ER NYE ALTERNATIVER BLEVET KOMMERCIELLE. DISSE FOLIER KAN BESTÅ AF BIO- BASERET INDHOLD FRA EKSEMPELVIS SUKKERRØR, KARTOFLER, MAJS, ALGER, TRÆ OG ORGANISK AFFALD.

POLYPRINT ARBEJDER PRIMÆRT MED FOLIER LAVET AF SUKKERRØR (POLYÆTYLEN) OG TRÆ (CELLOFAN). BEGGE FOLIER ER CERTIFICEREDE GMO FRI OG ER DYRKET OG HØSTET PÅ EN BÆREDYGTIG MÅDE. CELLOFAN FOLIEN ER OGSÅ FSC CERTIFICERET OG KAN BETRAGTES SOM KOMPOSTERBAR, MEN DOG IKKE GENANVENDELIG, I VISSE KOMBINATIONER.

FOLIEN BASERET PÅ SUKKERRØR ER FULDT GENANVENDELIG I KOMBINATION MED KONVENTIONELLE POLYÆTYLEN-BASEREDE FOLIER, OG DEN GIVER EN BETYDELIG FORBEDRING AF CARBON FOOTPRINT.

YDERMERE MULIGGØR DENNE FOLIE AT SPECIALTILPASSE DIN EMBALLAGE FOR AT IMØDEGÅ KRAVENE TIL DIT PRODUKT OG PRODUKTIONSUDSTYR.

FOSSIL-FRI

I DANMARK HAR VI OFFICIELLE MÅL FOR AT VÆRE FULDSTÆNDIG UAFHÆNGIGE AF KUL, OLIE OG GAS I 2050. I DAG ER PLASTIK ANSVARLIG FOR 6% AF DET TOTALE OLIEFORBRUG I VERDENEN, OG TALLET FORVENTES AT STIGE TIL 15% I 2050, HVIS DER IKKE BLIVER ÆNDRET NOGET.

DE BIO-BASEREDE EMBALLAGELØSNINGER GIVER DIG MULIGHED FOR AT REDUCERE DET FOSSILE INDHOLD I EMBALLAGEN OG ERSTATTE DET MED ET INDHOLD AF FORNYBARE RESSOURCER.

VED AT SKIFTE TIL POLYÆTYLEN BASERET PÅ SUKKERRØR KAN DU OPNÅ BETYDELIGE REDUKTIONER I DET FOSSILE INDHOLD.

CO2 REDUKTION

PARIS AFTALEN FRA 2015 ER FOR ØJEBLIKKET UNDERSKREVET AF 185 LANDE OG UDSPECIFICERER MÅL FOR ACCEPTABLE TEMPERATURSTIGNINGER (MAX 2 GRADER) I DETTE ÅRHUNDREDE.

EU HAR SAT MÅL FOR AT REDUCERE UDLEDNINGEN AF DRIVHUSGASSER MED 40% MOD 2030, SAMMENLIGNET MED 1990 NIVEAUET.

VED AT ANVENDE BIO-BASERET EMBALLAGE KAN DU REDUCERE BRUGEN AF FOSSILER. EN ANDEN POSITIV EFFEKT ER, AT DU SKIFTER TIL EN EMBALLAGE BASERET PÅ NATURLIGE AFGRØDER SOM EKSEMPELVIS SUKKERRØR, SOM ABSORBERER CO2 UNDER VÆKST, OG DERFOR HAR EN BEVIST POSITIV EFFEKT PÅ DEN TOTALE CO2 BALANCE.

ET EKSEMPEL: VED AT ÆNDRE KUN 10 TONS (SVARENDE TIL 1,5 MILL. 250G KAFFEPOSER) POLYÆTYLEN (PE) FRA KONVENTIONEL PE (FOSSIL-BASERET) TIL 70% BIO- BASERET PE (AF SUKKERRØR) VIL DU KUNNE SPARE 35 TONS CO2. DENNE BESPARELSE SVARER TIL CA. 270.000 KM’S KØRSEL I EN GENNEMSNITLIG BENZINDREVET BIL (NÆSTEN 7 X RUNDT OM JORDEN).